Kenali lebih dekat mengenai erythroblastosis fetalis, penyakit satu ini dapat berakibat fatal pada buah