Tali pusat merupakan penghubung antara bayi dan ibu selama di kandungan. Isi dari tali